foto1
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย
foto1
ท้องถิ่นน่าอยู่
foto1
อาชีพมั่นคง
foto1
ชุมชนเข้มแข็ง
foto1
ที่ตั้ง 136 หมู่ที่ 9 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
Tel. 045-691190
Uthumphon_mu@hotmail.comกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

.

Read More

คู่มือบริการประชาชน

.

Read More

ข้อมูลทางการทะเบียน

.

Read More

สำรวจความพึงพอใจ

.

Read More

Big boss2021
นายไพฑูรย์ เขตบำรุง
นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย

แบบฟอร์มการให้บริการประชาชน

รวมภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
รวมภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
รวมภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
รวมภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
รวมภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
รวมภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
รวมภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
รวมภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
รวมภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
รวมภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
รวมภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
รวมภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
รวมภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
รวมภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
รวมภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 (25/02/64)

 

***ประกาศเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย***

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ


 (08/02/64)

 

***ประกาศเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย***

เรื่อง รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย และนายกเทศมนตรีตำบลอุทุมพรพิสัย

-ปฏิทินการเลือกตั้งเทศบาล

-คุณสมบัติผู้สมัครเลือกตั้ง

-ลักษณะต้องห้าม

-ค่าธรรมเนียม

 (14/01/64)

 

***ประกาศเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย***

เรื่อง ข้อปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย

 (06/01/64) ***ประกาศเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย***
เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID 19)ในพื้นที่เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย

 (31/08/63)

 

 ***ประกาศเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย***
เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ้งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
  ( ว / ด / ป )  ***ประกาศเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย***

 

index Land list 04

 

index Land list 03

 

ประกาศเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓

 

index AEC 01

 

 

  (ว/ด/ป)  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ............................ต.อุทุมพรพิสัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  (ว/ด/ป)  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ............................ต.อุทุมพรพิสัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  (ว/ด/ป)  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ............................ต.อุทุมพรพิสัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  (ว/ด/ป)  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ............................ต.อุทุมพรพิสัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

001

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิธิโรจน์ ณัฐสุทธินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุทุมพรพิสัย เป็นประธาน เปิด"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ครู ก. ในการป้องกันโรค COVID19

Boos05
ส.ต.ท.ณรงค์ ปัญญาแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย

016421
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
56
82
261
15723
1424
1491
16421

Your IP: 35.170.64.36
2021-06-23 15:43


banner011