foto1
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย
foto1
ท้องถิ่นน่าอยู่
foto1
อาชีพมั่นคง
foto1
ชุมชนเข้มแข็ง
foto1
ที่ตั้ง 136 หมู่ที่ 9 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
Tel. 045-691190
Uthumphon_mu@hotmail.comกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

.

Read More

คู่มือบริการประชาชน

.

Read More

ข้อมูลทางการทะเบียน

.

Read More

สำรวจความพึงพอใจ

.

Read More

Big boss2021
นายไพฑูรย์ เขตบำรุง
นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย

แบบฟอร์มการให้บริการประชาชน

รวมภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
รวมภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
รวมภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
รวมภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
รวมภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
รวมภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
รวมภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
รวมภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
รวมภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
รวมภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
รวมภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
รวมภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
รวมภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
รวมภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
รวมภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 (25/02/64)

 

***ประกาศเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย***

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ


 (08/02/64)

 

***ประกาศเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย***

เรื่อง รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย และนายกเทศมนตรีตำบลอุทุมพรพิสัย

-ปฏิทินการเลือกตั้งเทศบาล

-คุณสมบัติผู้สมัครเลือกตั้ง

-ลักษณะต้องห้าม

-ค่าธรรมเนียม

 (14/01/64)

 

***ประกาศเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย***

เรื่อง ข้อปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย

 (06/01/64) ***ประกาศเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย***
เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID 19)ในพื้นที่เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย

 (31/08/63)

 

 ***ประกาศเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย***
เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ้งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
  ( ว / ด / ป )  ***ประกาศเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย***

 

index Land list 04

 

index Land list 03

 

ประกาศเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓

 

index AEC 01

 

 

  (ว/ด/ป)  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ............................ต.อุทุมพรพิสัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  (ว/ด/ป)  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ............................ต.อุทุมพรพิสัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  (ว/ด/ป)  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ............................ต.อุทุมพรพิสัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  (ว/ด/ป)  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ............................ต.อุทุมพรพิสัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 21 พ.ค.2564

 
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย นายไพฑูรย์ เขตบำรุง นายกเทศมนตรีตำบลอุทุมพรพิสัย พร้อมด้วย นายสมพร สิมลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอุทุมพรพิสัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ส.ต.ท.ณรงค์ ปัญญาแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย และปภ.เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ณ บ้านหนองสะเต็ง หมู่5 

 

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00น.
        เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย โดยนายไพฑูรย์ เขตบำรุง นายเทศมนตรีตำบลอุทุมพรพิสัย ร่วมให้คำแนะนำการรับวัคซีนป้องกัน covid -19 กับทางท่าน ส.ส.อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย และท่านนิธิโรจน์ ณัฐสุทธินันท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ท่านธีรพัฒน์ โพธิ์คำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวั
ศรีสะเกษ กำนัน-สมปอง หนอกกก
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.
นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภออุทุมพรพิสัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฯในการเตรียมการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอุทุมพรพิสัย รวมถึงผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอุทุมพรพิสัย ซึ่งบรรยากาศการรับสมัครเป็นไปด้วยความคึกคัก ก่อนการรับสมัคร ส.ต.ท.ณรงค์ ปัญญาแก้ว ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย ได้กล่าวชี้แจ้งขั้นตอนการสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอุทุมพรพิสัย เพื่อให้ผู้สมัครทุกคน เตรียมเอกสารและทำความเข้าใจในการสมัครครั้งนี้
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย
 
 
                                                

                    

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบข้อสั่งการและหารือแนวทางปฏิบัติกรณีจัดกิจกรรมตามประเพณีนิยมที่มีคนรวมตัวกันหนาแน่น เช่น แต่งงาน งานบรรพชา งานขึ้นบ้านใหม่ งานศพ เป็นต้น และมีการขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียงตามกฎหมาย โดยเจ้าภาพและผู้ประกอบการต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการของทางราชการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด มีการเสนอแผนและขออนุญาตก่อนจัดกิจกรรมอย่างน้อย 4 วัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือ ศปก.ต. ไปตรวจสอบความพร้อมให้เป็นไปตามแผนที่เจ้าภาพเสนอ เช่น ขนาดพื้นที่จัดงาน ช่องทางการเข้าออกงาน การเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิ/ที่ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ การจำกัดคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้หนาแน่นเหมาะสมกับขนาดพื้นที่จัดกิจกรรม โดยเว้นระยะห่าง 1 - 2 เมตร เฉลี่ย 1 คน/ตารางเมตร กระชับเวลาจัดกิจกรรม และที่สำคัญทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เป็นต้น
 
                                                                            

Boos05
ส.ต.ท.ณรงค์ ปัญญาแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย

016420
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
55
82
260
15723
1423
1491
16420

Your IP: 35.170.64.36
2021-06-23 15:30


banner011